Program Lojalnościowy 2017-07-13T08:07:36+00:00

Program Lojalnościowy

>> Lista Produktów objętych programem lojalnościowym

>> Regulamin programu lojalnościowego

 

Formularz Zgłoszeniowy Programu Lojalnościowego


Zawód*
Imię i Nazwisko*
Tel. kontaktowy*
Email*
Adres Zamieszkania


Kod Pocztowy i Miejscowość*
Ulica i nr domu / mieszkania*
Wypełnij jeżeli posiadasz inny adres od podanego wyżej. Jeżeli adres jest taki sam pozostaw pola puste:
Adres do korespondencji


Kod Pocztowy i Miejscowość*
Ulica i nr domu / mieszkania*
Pytania


Skąd dowiedziałeś się o programie Primacol Decorative?*

z InternetuZ ulotki, plakatu, kataloguZobaczyłem na produkcieOd sprzedawcyOd przedstawiciela Primacol

Czy tynki dekoracyjne są podstawą Twojej działalności?*

Szacunkowa kwota roczna zakupów produktów kreatywnej dekoracji:*

Zatwierdź


UWAGI
UWAGA: Przyciskając przycisk „Wyślij” Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Unicell Poland Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Unicell Poland Sp. z o.o. informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Unicell Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.